Datarotonde

Onderhoudsproces

Aangesloten opdrachtnemers

OPDRACHTNEMERS AANGESLOTEN OP DE DATAROTONDE

 

Nieuwsberichten

  • Reductie handmatige handelingen
  • Betere informatievoorziening
  • Reductie afstemverliezen

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het onderhoudsproces optimaal ondersteund.  Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

OpdrachtnemersOpdrachtgevers 

 

TOP 4 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN Bouw & Installatie