Datarotonde koppelpakket 4PS Construct onderhoud

Datarotonde koppelpakket 4PS Construct onderhoud

Met dit koppelpakket kunt u als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit 4PS Construct naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: 4PS
Applicatienaam: Construct
Berichtstandaard: DICO Stichting Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 300,- euro; 
  • Abonnement Bouw & Installatie 50,- euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,50 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.