Koppelpakket ZIG WBS

Koppelpakket ZIG WBS

Met dit koppelpakket kunt u in uw verhuurmutatieproces de woonruimtebemiddeling geautomatiseerd integreren. Leegmelden, het ophalen van de beschikbare kandidaat en het afmelden van het proces zijn onderdeel van dit pakket.

Deze integratie kan automatisch gemonitored worden ingericht.

> automatisch bericht bij de overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaardes voor doorlooptijden van publicatie, reactie en afmelding;
> realtime zicht op de status van alle lopende publicaties.

Bedrijfsprocessen
  • Woonruimteverdeling
  • Huurmutatieproces
  • Verhuurproces

Details
Applicatieleverancier: ZIG
Applicatienaam: WBS
Berichtstandaard: Proprietary