DataRotonde koppelpakket Exact Online Bouw onderhoud

DataRotonde koppelpakket Exact Online Bouw onderhoud

Met dit koppelpakket kun je als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Exact Online Bouw naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders, facilitair beheer en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de DICO berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Opdrachten kunnen worden doorgezet naar een onderaannemer. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook DataRotonde in Exact App Center


Details
Applicatieleverancier: Exact
Applicatienaam: Exact Online Bouw
Berichtstandaard: DICO Stichting Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 375,- euro per koppelvlak; opdrachtnemer en/of opdrachtgever;
  • Abonnement Bouw & Installatie 52,53 euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,55 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel;
  • Voor elke twee via de DataRotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.