datarotonde

Verbinder van applicaties en organisaties

Met elk jaar meer dan een miljard berichten WOrdt de Nederlandse vastgoedsector ONTZORGD in digitalE samenwerkInG.