DataRotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - onderhoud

DataRotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - onderhoud

Met dit koppelpakket kan een aannemer vanuit homeDNA naadloos digitaal integreren met onderaannemers en opdrachtgevers. Gebruikmakend van de DICO berichten van stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en het op de hoogte houden van alle partijen volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Er ontstaan directe koppelingen tussen de betrokken systemen van de verschillende partijen in de keten. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Het doel is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten) en een snellere afhandeling en terugkoppeling naar opdrachtgevers te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Concreet gaat het hierbij om:
> een opdracht ontvangen in homeDNA;
> een opdracht in homeDNA wordt automatisch afgeleverd bij onderaannemer;
> de terugkoppelling over de status van de opdracht wordt automatisch vanuit het systeem van de onderaannemer doorgevoerd in homeDNA en kan automatisch in het systeem van de opdrachtgever worden doorgevoerd.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud

Details
Applicatieleverancier: HomeDNA
Applicatienaam: Woningdossier
Berichtstandaard: DICO van Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 375,- euro per koppelvlak; opdrachtnemer en/of opdrachtgever;
  • Abonnement Bouw & Installatie 52,53 euro per maand;
  • Tot 2.500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,55 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel;
  • Voor elke twee via de Datarotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen. Voor het gebruik van dit koppelpakket is een Abonnement Bouw & Installatie vereist.