DataRotonde koppelpakket Bouwinfosys BouwWorks onderhoud

DataRotonde koppelpakket Bouwinfosys BouwWorks onderhoud

Met dit koppelpakket kun je als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit BouwWorks naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, facilitair en VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de DICO berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Opdrachten kunnen worden doorgezet naar een onderaannemer. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht. Het standaard onderhoudsproces (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen, is uit te breiden met planberichten. Met deze uitbreiding is het mogelijk om planvoorstellen op te vragen bij de opdrachtnemer en direct een reservering te doen.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Bouwinfosys
Applicatienaam: BouwWorks
Berichtstandaard: DICO Stichting Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 375,- euro per koppelvlak; opdrachtnemer en/of opdrachtgever;
  • Abonnement Bouw & Installatie 52,53 euro per maand;
  • Tot 2.500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,55 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel;
  • Tot 2.500 onderhoudsopdrachten per jaar optionele uitbreiding planberichten 0,30 euro per ontvangen opdracht. Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel planberichten;
  • Voor elke twee via de DataRotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.