Gebruiken corporaties de DICO-standaard?

29 november 2023

Wist je dat het in de praktijk lastig blijkt voor huurders om goed inzicht te krijgen in de status bij onderhoud? En dat het overgrote deel van de facturen bij corporaties onderhoudsfacturen betreft? De DICO-standaard helpt corporaties het onderhoudsproces te stroomlijnen. En toch gebruiken minder dan de helft van de woningcorporaties de DICO-standaard.

Dit blijkt uit een verkenning die Aedes Datastandaarden heeft uitgevoerd. Aedes zocht uit waar dat aan ligt, hoe de huidige praktijk rondom het onderhoudsproces eruitziet en hoe de samenwerking met onderhoudspartijen gaat.

Belangrijkste conclusies verkenning

DICO is een standaard die corporaties en onderhoudspartijen over het algemeen goed waarderen. Het levert kwantitatieve en kwalitatieve voordelen op voor zowel de woningcorporatie, de huurder als de onderhoudspartij. Het dagelijks onderhoudsproces is gebaat bij een goede gegevensuitwisseling tussen woningcorporatie en onderhoudspartij. Standaardisatie is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast heeft de DICO-standaard voordelen, denk aan:

  • Verminderde administratieve lasten
  • Betere dienstverlening aan huurders
  • Gestroomlijnd onderhoudsproces

De DICO-standaard heeft nog wel enkele belemmeringen ten aanzien van de kosten van implementatie en exploitatie, de naleving en interpretatie van de standaard, en de functionaliteit die de standaard ondersteunt. Maar in het algemeen zijn deze belemmeringen niet onoverkomelijk. De kwalitatieve baten die de DICO-standaard met zich meebrengt, zoals de betere dienstverlening aan de huurders, kunnen de doorslag geven om de standaard te gaan gebruiken. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe versie van de DICO-standaard, die beter voorziet in de wensen van woningcorporaties.

Op basis van uitgevoerde verkenning verwachten Aedes dat het gebruik van de DICO-standaard de komende periode verder kan groeien.

Bron: Gebruiken corporaties de DICO-standaard? - Sander Middendorp Adviseur Datastandaarden Aedes

DataRotonde Webinar

18 juni 10:00-11:00

DataRotonde Regie
Samen alles onder controle!
Met Ralf van Kuijck,
Coördinator Regie & Projecten
Wonen Zuid

Meer info

Hoe kunnen we je helpen?

Samen kijken naar jouw integratievraagstuk?
Neem vrijblijvend contact op en we denken graag mee.

DataRotonde B.V.
T: +31 (0)318 55 2020
E: info@datarotonde.com

> Contact