Woningcorporatie Lefier heeft veel baat bij Info Supports werken onder architectuur

26 juli 2013

Een fusie stelde de Groningse woningcorporatie Lefier voor de uitdaging zijn bedrijfsprocessen, applicatielandschap en informatiehuishouding te stroomlijnen. Een uitdaging die nog groter werd door externe druk op de budgetten. Info Support legde met zijn dienst Werken onder Architectuur de basis voor het ingrijpende verandertraject: een helder beeld van het IT-landschap. 

Om de uitdaging zelfbewust aan te gaan was het voor Lefi er cruciaal inzicht te hebben in hoe applicaties, gegevens en koppelingen bijdragen aan de verschillende bedrijfsprocessen. En welke dubbelingen er waren of juist welke er ‘witte vlekken’. Een gesprek met Arjen de Vries, corporate adviseur I&A van Lefier.

Download artikel