Process Engine

Process Engine

Met de Datarotonde processen is het mogelijk om business rules en proceslogica toe te passen op uw integratie. Waar de koppelingen zorgen voor verbinding tussen de applicaties en de benodigde data integratie dragen de processen zorg voor een nauwere procesintegratie zonder op wendbaarheid en flexibiliteit in te leveren.

Iedereen werkt in de applicatie van zijn of haar keuze en de Datarotonde zorgt voor de juiste verbinding. Met behulp van processen maakt u het mogelijk dat u beter:

  • Uw eigen proces met uw couleur locale over standaard applicatie heen gebruikt.
  • Centraal inzicht in onderlinge samenhang koppelingen en flow van data heeft.
  • Flexibel bestaande applicaties in nieuwe processen en diensten gebruikt.
  • KPI’s bewaakt in procesuitvoering en direct actie kunt ondernemen bij afwijkingen.

De processen werken bovenop de koppelingen. U hoeft dus geen extra aansluitingen toe te voegen om ook met de processen aan de slag te gaan. Door de inzet van de process engine neemt het hergebruik van koppelingen toe.

BENCHMARK Hulp bij inrichting

Wat de  inrichting bijzonder en uniek maakt, is het WYSIWYG 'wat je ziet is wat je hebt' principe. Door de volledige integratie van BPM met de Datarotonde zijn de procesweergaves altijd gelijk aan hoe het proces ook werkelijk wordt uitgevoerd.