Process Engine

Met de Datarotonde process engine worden business rules en proceslogica toegepast op de integratie. Waar de koppelingen zorgen voor verbinding tussen applicaties en organisaties zorgen ingerichte processen voor overzicht, wendbaarheid en flexibiliteit. Iedereen werkt in de applicatie van zijn of haar keuze en de Datarotonde zorgt voor de juiste verbinding en proces-inzicht. Met referentieprocessen van Datarotonde bent u snel op weg.

  • Centraal proces inzicht;
  • Bestaande applicaties in nieuwe processen flexibel toepassen;
  • Procesuitvoering bewaken en direct actie ondernemen.

Platform Koppelingen Data Feed

Process Engine