Process Engine

Process Engine

Met de Datarotonde process engine is het mogelijk om business rules en proceslogica toe te passen op uw integratie. Waar de koppelingen zorgen voor verbinding tussen de applicaties en de benodigde data integratie dragen ingerichte processen zorg voor een nauwere procesintegratie zonder op wendbaarheid en flexibiliteit in te leveren.

Iedereen werkt in de applicatie van zijn of haar keuze en de Datarotonde zorgt voor de juiste verbinding. en inzicht. 

  • Uw eigen proces met uw couleur locale over standaard applicatie heen;
  • Centraal inzicht in onderlinge samenhang koppelingen en flow van data;
  • Bestaande applicaties in nieuwe processen en diensten flexibel toepassen;
  • KPI’s bewaken in procesuitvoering en direct actie ondernemen mogelijk.

De processen werken bovenop de koppelingen. U hoeft dus geen extra aansluitingen toe te voegen om ook met de processen aan de slag te gaan. Door de inzet van de process engine neemt het hergebruik van koppelingen toe. Haal meer uit uw koppelingen met de process engine, monitor en data lake.

BENCHMARK Hulp bij inrichting    Referentieprocessen Woningcorporaties

Wat de  inrichting bijzonder en uniek maakt, is het WYSIWYG 'wat je ziet is wat je hebt' principe. Door de volledige integratie van BPM met de Datarotonde zijn de procesweergaves altijd gelijk aan hoe het proces ook werkelijk wordt uitgevoerd.