Datarotonde

Verhuurmutatieproces

Efficienty en inzicht door standaardisatie 

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, het ERP, inspectieapp, woonruimteverdeelsysteem, carthotheek en DMS wordt het verhuurmutatieproces optimaal ondersteund. Samen met de Process Engine zijn de standaard-aansluitingen dé ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van verhuurmutatie en kan uw organisatie het proces naar eigen inzicht en situatie eenvoudig inrichten.

Het aantal handmatige handelingen zoals overtypen, mail of telefoon om alle informatie en afspraken op orde te krijgen tot een minimum beperkt en wordt daarmee de foutgevoeligheid en doorlooptijd aanzienlijk verlaagd. De betrokkenen worden automatisch geïnformeerd over de verschillende stappen en relevante informatie is beschikbaar. Een monitor kan ingericht worden voor een continue optimalisatie. 

  • reductie handmatige handelingen;
  • automatisch het juiste proces via een overzichtelijke beslisboom;
  • realtime end-to-end zicht op de status van alle lopende huurmutaties.
 
Bekijk ook:
Verhuurmutatie

TOP 5 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN vastgoedbeheerders