Koppelpakket HomeDNA Woningdossier - onderhoudsproces

Koppelpakket HomeDNA Woningdossier - onderhoudsproces

Met dit koppelpakket kan een aannemer vanuit homeDNA naadloos digitaal integreren met onderaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van Ketenstandaard Bouw & Installatie kan de opdrachtverstrekking en het op de hoogte houden van alle partijen volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Er ontstaan directe koppelingen tussen de betrokken systemen van de verschillende partijen in de keten. Ook kunnen opdrachten worden ontvangen van bijvoorbeeld complexbeheerders of eigenaren zoals woningcorporaties. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Reparatieverzoek

Details
Applicatieleverancier: HomeDNA
Applicatienaam: Woningdossier
Berichtstandaard: SALES - Ketenstandaard