Koppelpakket Centric ALERT

Koppelpakket Centric ALERT

Met dit koppelpakket kan een opdrachtnemer in de onderhoudsketen naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de Ketenstandaard Bouw & Installatie kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Reparatieverzoek
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Centric
Applicatienaam: ALERT
Berichtstandaard: Ketenstandaard