Koppelpakket Bouwinfosys BouwWorks

Koppelpakket Bouwinfosys BouwWorks

Met dit koppelpakket kan een opdrachtnemer in de onderhoudsketen naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van de Ketenstandaard Bouw & Installatie kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Ook kunnen opdrachten worden doorgezet naar een onderaannemer. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Reparatieverzoek
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Bouwinfosys
Applicatienaam: BouwWorks
Berichtstandaard: Ketenstandaar