Koppelpakket Acto Informatisering

Koppelpakket Acto Informatisering

Met dit koppelpakket kan een opdrachtnemer in de onderhoudsketen naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van Stichting Ketenstandaard Bouw & Installatie kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Reparatieverzoek
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Acto Informatisering
Applicatienaam: Acto
Berichtstandaard: SALES Stichting Ketenstandaard