Datarotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

Datarotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

Met dit koppelpakket kan een VvE beheerder vanuit Twinq naadloos digitaal integreren met leveranciers van onderhoud.

Gebruikmakend van de SALES berichten van stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Het doel van het digitaliseren en automatiseren van de communicatie in het onderhoudsproces is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten) en een snellere afhandeling en terugkoppeling van opdrachtnemers naar opdrachtgevers naar eigenaren en bewoners te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Twinq
Applicatienaam: VvE Software
Berichtstandaard: SALES Ketenstandaard