DataRotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

DataRotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

Met dit koppelpakket is Twinq aangesloten op de DataRotonde en kunnen VvE beheerders vanuit Twinq naadloos digitaal integreren met leveranciers van onderhoud. Opdrachtnemers in de onderhoudsketen die aangesloten zijn op de Datarotonde kunnen hierdoor via hun eigen softwaresysteem communiceren met alle VvE Beheerders.

Het doel van het digitaliseren en automatiseren van de communicatie in het onderhoudsproces is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten) en een snellere afhandeling en terugkoppeling van opdrachtnemers naar opdrachtgevers naar eigenaren en bewoners te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook Koppelpakket Twinq Meldingen van Eigenaren.


Hoe werkt het
Als VvE Beheerder kun je in twee stappen de digitale communicatie via de DataRotonde activeren.

Stap 1  U vraagt het abonnement voor het gebruik van de DICO berichtenstandaard inclusief GLN code aan bij Stichting Ketenstandaard via ketenstandaard.nl/word-deelnemer.

Stap 2 Niet lang (maximaal 2 dagen) nadat de GLN is aangemaakt, kun je per leverancier in je Twinq software aangeven dat u de communicatie via ketenstandaard berichten wilt laten verlopen. De onderhoudsopdracht zal dan in direct via de DataRotonde in het systeem van de leverancier worden afgeleverd. Dit vervangt het versturen van de opdracht via email. Statusberichten en facturen behorende bij de opdracht komen vanaf nu automatisch vanuit de leverancier binnen in uw Twinq-systeem. Als u bij een bepaalde leverancier niet voor de ketenstandaard berichten kunt kiezen dan is deze leverancier nog niet aangesloten op DataRotonde. 

Voor ondersteuning of vragen over het aansluiten van uw VvE beheer organisatie op DataRotonde kunt u contact opnemen met de servicedesk van Twinq servicedesk@twinq.nl.


Details
Applicatieleverancier: Twinq
Applicatienaam: VvE Software
Berichtstandaard: SALES / DICO Ketenstandaard

Prijsinformatie

Onderdeel overeenkomst Twinq