Datarotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

Datarotonde koppelpakket Twinq VvE Software - onderhoudsproces

Met dit koppelpakket is Twinq aangesloten op de Datarotonde en kunnen VvE beheerders vanuit Twinq naadloos digitaal integreren met leveranciers van onderhoud. Opdrachtnemers in de onderhoudsketen die aangesloten zijn op de Datarotonde kunnen hierdoor via hun eigen softwaresysteem communiceren met alle VvE Beheerders.

Het doel van het digitaliseren en automatiseren van de communicatie in het onderhoudsproces is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten) en een snellere afhandeling en terugkoppeling van opdrachtnemers naar opdrachtgevers naar eigenaren en bewoners te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook Koppelpakket Twinq Meldingen van Eigenaren.


Hoe werkt het
Als VvE Beheerder kunt u in uw Twinq VvE Software aangeven gebruik te willen maken van digitale communicatie via de Datarotonde. Een lidmaatschap van de ketenstandaard en een GLN-nummer is hierbij een voorwaarde. Dit kunt u beide aanvragen bij Stichting Ketenstandaard via ketenstandaard.nl.

Voor ondersteuning of vragen over het aansluiten van uw organisatie op de Datarotonde kunt u contact opnemen met de servicedesk van Twinq.

Zodra de digitale communicatie via de Datarotonde in uw software is geactiveerd is er een overzicht in uw software van leveranciers die aangesloten zijn op de Datarotonde. U kunt aangeven met welke leverancier u de communicatie via de Datarotonde wilt laten lopen. De onderhoudsopdracht zal dan in direct in het systeem van de leverancier worden afgeleverd. Dit vervangt het versturen van de opdracht via email. Statusberichten en facturen behorende bij de opdracht komen vanaf nu automatisch vanuit de leverancier binnen in uw Twinq-systeem.


Details
Applicatieleverancier: Twinq
Applicatienaam: VvE Software
Berichtstandaard: SALES Ketenstandaard