Datarotonde koppelpakket ROSA

Datarotonde koppelpakket ROSA

Met dit koppelpakket is 24ROSA aangesloten op de Datarotonde. Hierdoor is een optimale digitale communicatie met de vastgoedbeheerder en onderhoudsleveranciers mogelijk en ontstaat er een hoogwaardig reparatieverzoekvolgsysteem met een hoge kwaliteit reparatieverzoeken en realtime-terugkoppeling.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud

Details
Applicatieleverancier: ROSA
Applicatienaam: ROSA

Prijsinformatie

Op aanvraag.