DataRotonde koppelpakket ROSA

DataRotonde koppelpakket ROSA

Met dit koppelpakket is 24ROSA aangesloten op DataRotonde. Hierdoor is een optimale digitale communicatie met de vastgoedbeheerder en onderhoudsleveranciers mogelijk en ontstaat er een hoogwaardig reparatieverzoekvolgsysteem met een hoge kwaliteit reparatieverzoeken en realtime-terugkoppeling.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud

Details
Applicatieleverancier: 24ROSA
Applicatienaam: 24ROSA

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 550,- euro;
  • 0,50 euro per vhe per jaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen. Om  van Datarotonde diensten gebruik te maken is een Datarotonde licentie voorwaardelijk.