Datarotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - opdracht ontvangen

Datarotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - opdracht ontvangen

Met dit koppelpakket kan een aannemer vanuit homeDNA naadloos digitaal integreren met opdrachtgevers als complexbeheerders, zoals woningcorporaties. Gebruikmakend van de SALES / DICO berichten van Ketenstandaard Bouw & Installatie kan de opdrachtverstrekking en het op de hoogte houden van alle partijen volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Er ontstaan directe koppelingen tussen de betrokken systemen van de verschillende partijen in de keten.

Het doel is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten), bij name de onderaannemer, en een snellere afhandeling en terugkoppeling naar opdrachtgevers te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Concreet gaat het hierbij om:
> een opdracht ontvangen in homeDNA;
> een aanpassing van de status van de opdracht wordt automatisch in het systeem van de opdrachtgever doorgevoerd.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Reparatieverzoek

Zie ook


Details
Applicatieleverancier: HomeDNA
Applicatienaam: Woningdossier
Berichtstandaard: DICO van Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 350,- euro; 
  • Abonnement Bouw & Installatie 51,- euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,50 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel;
  • ​Voor elke twee via de Datarotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.