Datarotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - opdracht geven

Datarotonde koppelpakket HomeDNA Woningdossier - opdracht geven

Met dit koppelpakket kan een aannemer vanuit homeDNA naadloos digitaal integreren met onderaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en het op de hoogte houden van alle partijen volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Er ontstaan directe koppelingen tussen de betrokken systemen van de verschillende partijen in de keten. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Het doel is om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten), bij name de onderaannemer, en een snellere afhandeling en terugkoppeling naar opdrachtgevers te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle partijen.

Concreet gaat het hierbij om:
> een opdracht in homeDNA wordt automatisch afgeleverd bij onderaannemer;
> de terugkoppelling over de status van de opdracht wordt automatisch vanuit het systeem van de onderaannemer doorgevoerd in homeDNA.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud

Zie ook


Details
Applicatieleverancier: HomeDNA
Applicatienaam: Woningdossier
Berichtstandaard: DICO van Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 300,- euro;
  • Abonnement Bouw & Installatie 50,- euro per maand.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen. Voor het gebruik van dit koppelpakket is een Abonnement Bouw & Installatie vereist.