Datarotonde koppelpakket Herke BouwVision onderhoud

Datarotonde koppelpakket Herke BouwVision onderhoud

Met dit koppelpakket kunt u als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Herke BouwVision naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de DICO berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Herke
Applicatienaam: BouwVision
Berichtstandaard: SALES / DICO Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 300,- euro; 
  • Abonnement Bouw & Installatie 50,- euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,50 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.