Datarotonde koppelpakket Exact Synergy onderhoud

Datarotonde koppelpakket Exact Synergy onderhoud

Met dit koppelpakket kan een opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Exact naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties. Gebruikmakend van de Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiele afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook Koppelpakket Exact Bouw7


Details
Applicatieleverancier: Exact
Applicatienaam: Synergy
Berichtstandaard: SALES Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 300,- euro;
  • Abonnement Bouw & Installatie 50,- euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,50 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.