Datarotonde koppelpakket Exact Bouw7 onderhoud

Datarotonde koppelpakket Exact Bouw7 onderhoud

Met dit koppelpakket kunt u als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Exact Bouw7 naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Opdrachten kunnen worden doorgezet naar een onderaannemer. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Bouw7
Applicatienaam: Exact Bouw7
Berichtstandaard: SALES Ketenstandaard