Datarotonde koppelpakket Exact Bouw7 onderhoud

Datarotonde koppelpakket Exact Bouw7 onderhoud

Met dit koppelpakket kunt u als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Exact Bouw7 naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de SALES berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden. Opdrachten kunnen worden doorgezet naar een onderaannemer. De hele keten is met deze automatisering altijd op de hoogte van de actuele status van een opdracht.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook Koppelpakket Exact Synergy


Details
Applicatieleverancier: Bouw7
Applicatienaam: Exact Bouw7
Berichtstandaard: SALES Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 300,- euro per koppelvlak; opdrachtnemer en/of opdrachtgever;
  • Abonnement Bouw & Installatie 50,- euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,50 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel;
  • Voor elke twee via de Datarotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.