Datarotonde koppelpakket Embrace -The Human Cloud Embrace Property

Datarotonde koppelpakket Embrace -The Human Cloud Embrace Property

Met dit koppelpakket kunnen de door VERA beschreven berichten voor Woonruimteverdeling gebruikt worden voor de koppeling met uw eigen ERP applicatie.

Deze integratie kan automatisch gemonitored worden ingericht.

> automatisch bericht bij de overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaardes voor doorlooptijden van publicatie, reactie en afmelding;
> realtime zicht op de status van alle lopende publicaties.

Bedrijfsprocessen
  • Woonruimteverdeling
  • Huurmutatieproces
  • Verhuurproces

Zie ook Koppelpakket embrace the human cloud embrace portals.


Details
Applicatieleverancier: Embrace -The Human Cloud
Applicatienaam: Embrace Property
Berichtstandaard: VERA