Datarotonde koppelpakket Casix onderhoud

Datarotonde koppelpakket Casix onderhoud

Met dit koppelpakket is Casix aangesloten op de Datarotonde en kunnen opdrachtgevers vanuit Casix naadloos digitaal integreren met hun leveranciers van onderhoud. Er is geautomatiseerde digitale berichtenuitwisseling mogelijk direct vanuit Casix met alle op de Datarotonde aangesloten onderhoudsleveranciers.

Concreet gaat het in de communicatie om de volgende berichten:
> versturen onderhoudsopdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer;
> statusterugkoppeling zoals gepland en gereed van opdrachtnemer rechtstreeks in Casix;
> versturen factuur van opdrachtnemer naar opdrachtgever.

Het doel van het digitaliseren en automatiseren van de communicatie in het onderhoudsproces is om tussen verschillende softwaresystemen om een sterke reductie van handmatige handelingen (inclusief fouten) en een snellere afhandeling en terugkoppeling te realiseren. En daarmee een kostenbesparing en een hogere (klant)tevredenheid voor alle betrokken partijen.

Een belangrijk kenmerk van het koppelen via de Datarotonde is dat elke partij maar 1 keer een aansluiting hoeft te realiseren met de Datarotonde. Communicatie met andere op de Datarotonde aangesloten softwaresystemen wordt of is zelfs al gerealiseerd door ISRES.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Casix
Applicatienaam: Onderhoud
Berichtstandaard: DICO Ketenstandaard