Datarotonde koppelpakket Casix Inspectie

Datarotonde koppelpakket Casix Inspectie

Onderhoudszaken die geregistreerd worden tijdens
opname, intake, oplevering of aanvaarding van een
eenheid kunnen direct gesynchroniseerd worden met
bijvoorbeeld het primaire systeem en DMS.

Bedrijfsprocessen
  • Woonruimteverdeling
  • Huurmutatieproces
  • Verhuurproces