Datarotonde koppelpakket Acto onderhoud

Datarotonde koppelpakket Acto onderhoud

Met dit koppelpakket kun je als opdrachtnemer in de onderhoudsketen vanuit Acto naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de DICO berichten van Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Details
Applicatieleverancier: Acto Informatisering
Applicatienaam: Acto
Berichtstandaard: DICO Stichting Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 375,- euro ;
  • Abonnement Bouw & Installatie 52,53 euro per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,55 euro per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.