DataRotonde

Integratie en Digitaliseren

StandaardisatieKetenmanagementOrganisatiespecifiekInzicht

STANDAARDISEREN

Het realiseren van koppelingen is een uitdaging voor applicatieleveranciers. En deze uitdaging neemt exponentieel toe naarmate het aantal applicaties waarmee gekoppeld moet worden toeneemt. Dit resulteert in een enorme investering voor de applicatieleveranciers om de compatibiliteit te garanderen. DataRotonde integratieplatform biedt de oplossing voor deze applicatieleveranciers. Dankzij de tussenkomst van DataRotonde hoeft de applicatieleverancier slechts eenmalig een standaardaansluiting te realiseren en te beheren, waarmee de applicatie compatibel is met alle applicaties en alle organisaties die aan DataRotonde gekoppeld zijn. Zowel functionele als technische verschillen tussen applicaties en partijen worden onder eindregie van DataRotonde met de diverse partijen afgestemd en opgelost op de DataRotonde.


TOEPASSEN VAN STANDAARDEN

DataRotonde investeert in standaard-aansluitingen. Samen met de sector ontwikkelt DataRotonde nieuwe en aanvullende standaarden en adviseert op de toepassing van standaarden bij het realiseren van koppelingen. Met behulp van deze aanpak is DataRotonde in staat om snel en efficiënt koppelingen duurzaam te realiseren en de standaard-aansluitingen in de processen toe te passen.