Datarotonde

Integratie en Digitaliseren

StandaardisatieKetenmanagementOrganisatiespecifiekInzicht

ORGANISATIESPECIFIEK INRICHTEN VAN PROCESSEN

Met de Process Engine is het mogelijk om business rules en proceslogica toe te passen op uw integratie. Waar de aansluitingen zorgen voor verbinding tussen de applicaties en de benodigde data-integratie, dragen processen zorg voor een nauwere procesintegratie en geven wendbaarheid en flexibiliteit. De processen werken bovenop de standaard-aansluitingen.

> snel en flexibel ingericht;
> straight-through-process of deels geautomatiseerd;
> KPI’s bewaken in procesuitvoering en direct actie ondernemen mogelijk.


PROCESMONITORING VOOR UW ORGANISATIE

Met de Datarotonde Monitor kan een functioneel beheerder van uw organisatie alle gebeurtenissen binnen de keten monitoren.

> processen van begin tot eind inzien;
> van elke aansluiting de ingekomen en verstuurde berichten inzien;
> prestatie-indicatoren als verwerkingsen reactie-tijden als ook beïnvloedende factoren zoals batchprocessen gebruiken om processen te optimaliseren.