Datarotonde

Integratie en Digitaliseren

StandaardisatieKetenmanagementOrganisatiespecifiekInzicht

ONDERHOUDEN VAN RELATIES MET APPLICATIELEVERANCIERS 

In samenwerking met de applicatieleveranciers zorgen we ervoor dat standaard-aansluitingen ook in de toekomst correct blijven functioneren, bijvoorbeeld zodra een nieuwe versie van een applicatie beschikbaar komt. Dit doet Datarotonde door afspraken met applicatieleveranciers te maken over de standaarden en het wijzigingsproces.


END-TO-END MONITOREN EN BEHEREN VAN DE KETEN

Digitale integratie tussen ketenpartijen kunnen door de afspraken die Datarotonde met de applicatieleveranciers heeft gemaakt Managed worden afgenomen. Dit betekend dat Datarotonde de volledige technische verantwoordelijkheid neemt voor het goed functioneren van de hele ketencommunicatie en u daarmee ontzorgt.

Kenmerken van deze Managed dienst zijn:

> dienstverlening voor de hele keten, real-time gemonitord en beheerd via één loket bij Datarotonde;
> regie op incidenten en wijzigingen van verschillende partijen;
> maandelijkse rapportage van aantallen verzonden en ontvangen berichten;
> real-time monitoring van het proces.