Datarotonde

Digitaal Verhuurmutatieproces

WoonruimteverdelenHuuropzeggenActiesDossiers

WRV Monitored

Naadloos digitale integratie met het woonruimte - verdeelsysteem. Dit is een functionele implementatie van de VERA standaard.

> aanbieden van een nieuw object voor bemiddeling;
> ophalen van gegevens van de acceptant uit het woonruimte bemiddelingssysteem;
> kennisgeven van een geaccepteerd object door de kandidaat.

Deze integratie kan automatisch gemonitored worden ingericht. 

  • automatisch bericht bij de overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaardes voor doorlooptijden van publicatie, reactie en afmelding;
  • realtime zicht op de status van alle lopende publicaties.  

Beschikbaar voor:


PRIMAIR SYSTEEM - WRV

Met uw ERP aangesloten op de Datarotonde kan uw organisatie berichten uitwisselen met het woonruimtebemiddelingssysteem.

> aanbieden van een nieuw object voor bemiddeling;
> ophalen van gegevens van de acceptant uit het woonruimte bemiddelingssysteem;
> kennisgeven van een geaccepteerd object door de kandidaat.

Beschikbaar voor: