Datarotonde

Digitaal Onderhoudsproces

Bouwen aan digitale samenwerking

VastgoedbeheerdersAannemersReparatieverzoekVastgoedeigenaren

VASTGOEDBEHEERDERS

Vastgoedbeheerders zijn aangesloten op de Datarotonde en daarmee is een optimale digitale communicatie met en vanuit de beheerder mogelijk.

Zij kunnen:
> reparatieverzoeken ontvangen
> onderhoudsopdrachten versturen
> onderhoudsstatussen ontvangen en versturen
> facturen ontvangen en versturen

Beschikbaar voor:


DICO MANAGED

Naadloos digitale integratie met leveranciers van onderhoud. Dit is een functionele implementatie van de DICO standaard in een volledig end-to-end gemonitorde keten. Uw organisatie kan met dit koppelpakket vanuit het ERP digitaal communiceren met haar onderhoudsleveranciers.

> onderhoudsopdrachten versturen
> onderhoudsstatussen ontvangen
> facturen ontvangen

Beschikbaar voor: