Met de Datarotonde van ISRES kunnen processen integraal worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Het verhuurmutatieproces is daar een goed voorbeeld van. Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, het ERP, inspectieapp, woonruimteverdeelsysteem, carthotheek en DMS wordt het proces optimaal ondersteund.
 
De afgelopen jaren heeft ISRES  voor diverse woningcorporaties woonruimteverdeel-koppelingen gerealiseerd. Met deze koppelingen worden de ERP-systemen van de corporaties verbonden met de door de corporatie gebruikte woonruimteverdeelsystemen. De automatische uitwisseling van berichten die daardoor plaats vindt, bijvoorbeeld de VERA-berichten Leegmelding, Acceptant en Contract-getekend, zorgen ervoor dat in het woonruimteverdeelproces de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is. 
 

Kies HIER UW SYSTEEM

Zig     WoningNet     Embrace

TOP 5 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN