Datarotonde

Reparatieverzoekvolgsysteem

Iedereen altijd op de hoogte

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, reparatie-intakeservices, VvE software en het ERP van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt het proces optimaal ondersteund. 

Diverse betrokkenen in het proces zoals huurders, eigenaren, onderhouds-regisseurs en -uitvoerders communiceren op deze manier soepel met elkaar. Zowel inloggen in verschillende systemen en het overtypen van informatie als ook het aantal verstuurde e-mailberichten en uitgevoerde telefoontjes wordt hierbij geminimaliseerd.

Hierdoor krijgen we een reparatieverzoek-volgsysteem: het zorgt voor beter inzicht in de voortgang van het proces en betere communicatie naar de melder, de opdrachtgever en de uitvoerder. De betrokkenen worden automatisch geïnformeerd over de verschillende stappen in het proces.

Lees hier ervaringen en visie van tevreden DataRotonde gebruikers: 

Reparatieverzoekvolgsysteem

TOP 5 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN VASTGOEDBEHEERDERS