Datarotonde

Onderhoudsproces

Bouwen aan digitale samenwerking
Onderhoud

KOVRA en DICO koppelingen

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het onderhoudsproces optimaal ondersteund. Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd. Het standaard onderhoudsproces is uit te breiden met het planproces.

  • Reductie handmatige handelingen;
  • Betere informatievoorziening;
  • Reductie afstemverliezen.

Prijsinformatie en beschikbare koppelpakketten

Aangesloten opdrachtnemersAangesloten opdrachtgevers