Datarotonde

Onderhoudsproces

Bouwen aan digitale samenwerking

Onderhoudsproces digitaliseren en optimaliseren

- Onderhoud

KOVRA en DICO koppelingen

Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het onderhoudsproces optimaal ondersteund.  Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

  • Reductie handmatige handelingen;
  • Betere informatievoorziening;
  • Reductie afstemverliezen.
 

Aangesloten 0pdrachtnemersAangesloten opdrachtgevers 

TOP 4 meest gebruikte TOEPASSINGEN bouw & installatie