KOVRA Managed is een functionele implementatie van de KOVRA standaard in een volledig end-to-end gemonitorde keten. ISRES ontzorgt met deze dienstverlening als “single point of contact” alle (keten)partijen en geeft inzicht in de status van berichten. Zowel functionele als technische verschillen tussen applicaties en partijen worden onder eindregie van ISRES met de diverse (keten)partijen afgestemd en daar waar nodig opgelost via de Datarotonde.

Concreet gaat het in deze communicatie vaak om de volgende berichten:
> versturen onderhoudsopdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer
> statusuitwisselingen als gepland en gereed 
> versturen van de factuur van opdrachtnemer naar opdrachtgever
 

Lees hier ervaringen en visie van tevreden Datarotonde gebruikers:

Een belangrijk kenmerk van het koppelen via de Datarotonde is dat elke partij maar 1 keer een aansluiting hoeft te realiseren met het eigen systeem op de Datarotonde. Na aansluiting op de Datarotonde kan de communicatie eenvoudig na wederzijds akkoord van beide partijen gestart worden worden met alle op de Datarotonde aangesloten ketenpartijen.

Aangesloten opdrachtnemersAangesloten opdrachtgevers 

RoadshowBestellen

 

TOP 5 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN