Datarotonde

Bouw & Installatie

Bouwen aan digitale samenwerking

(Keten)processen digitaliseren en optimaliseren

Bouw & Installatie

Digitalisering Bouw en Installatie

De vastgoedsector is continu in beweging. Digitalisering wordt daarbij op alle fronten als onderscheidend vermogen ervaren en ingezet. Ook in de bouw en installatiesector is digitalisering volop aan de gang. Standaarden als BIM, DICO- en ETIM zijn ontwikkeld.

Koppelingen

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, bewonersapp, VvE- of vastgoed-beheersoftware, systemen van zowel de opdrachtgever, opdrachtnemer als de groothandel worden processen  optimaal ondersteund. Diverse betrokkenen in het proces zoals bewoners, eigenaren, vastgoedbeheerders, onderhouds-regisseurs en -uitvoerders communiceren op deze manier soepel met elkaar. 

Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), bestellingen, statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig uitgewisseld en in de juiste systemen afgeleverd.

Voordelen van de Datarotonde voor Bouw en Installatie 

  • Reductie handmatige handelingen
  • Betere informatievoorziening
  • Reductie afstemverliezen
 

Aangesloten opdrachtnemersAangesloten opdrachtgevers 

Download productbrochure

TOP 4 meest gebruikte TOEPASSINGEN BOuw & installatie