Datarotonde

Bouw & Installatie

Bouwen aan digitale samenwerking

(Keten)processen goed geregeld via Datarotonde

Bouw & Installatie

Van melding tot materiaal

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, bewonersapp, VvE- of vastgoed-beheersoftware, systemen van zowel de opdrachtgever, opdrachtnemer als ook de groothandel wordt digitale samenwerking optimaal ondersteund. Diverse betrokkenen in het proces zoals bewoners, eigenaren, vastgoedbeheerders, groothandels, onderhouds-regisseurs en -uitvoerders communiceren op deze manier soepel met elkaar. 

Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), planberichten, bestellingen, statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig uitgewisseld en in de juiste systemen afgeleverd.

Eén keer aansluiten

Een belangrijk kenmerk van het koppelen via de Datarotonde is dat elke partij maar 1 keer een aansluiting hoeft te realiseren en dus niet voor elke ketenpartner opnieuw. Na aansluiting kan communicatie met elke aangesloten ketenpartner eenvoudig gestart worden. 

 

Download productbrochureDownload artikel BU

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN BOUW & INSTALLATIE