Datarotonde

Onderhoudsproces

Aangesloten opdrachtgevers

OPDRACHTGEVERS AANGESLOTEN OP DATAROTONDE

Opdrachtgevers vertellen

  • Reductie handmatige handelingen
  • Betere informatievoorziening
  • Reductie afstemverliezen

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het onderhoudsproces optimaal ondersteund.  Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

Prijsinformatie en beschikbare koppelpakketten

OpdrachtnemersOpdrachtgevers 

 

TOP 5 MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN VASTGOEDBEHEERDERS