Regie, Advies en SLA Management

Op basis van onze ervaring op het gebied van business en ict integratie kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Daarnaast kunnen wij de volledige regie voeren over integratieprojecten met veel verschillende partijen en zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen en evalueren van Service Level Agreements (SLA's)


Werkwijze

Door de samenwerking van verschillende disciplines en de verscheidenheid aan kennisgebieden kan er per integratieproject een team worden geformeerd waarbij alle benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Hierdoor kan Info Support Real Estate Services uw organisatie ondersteunen en ontzorgen bij alle activiteiten die een rol spelen bij het integreren van applicaties en het (her)inrichten/optimaliseren/harmoniseren van bedrijfsprocessen. Indien gewenst kunnen wij tijdens de beheersfase de uitvoering van gedigitaliseerde processen valideren met de afgesproken dienstniveaus van alle betrokken partijen door API en SLA Management.