DataRotonde koppelpakket 4PS Construct onderhoud

DataRotonde koppelpakket 4PS Construct onderhoud

Met dit koppelpakket kunt je in de onderhoudsketen vanuit 4PS Construct naadloos integreren met opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, VvE beheerders en hoofdaannemers. Gebruikmakend van de DICO berichten van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek kan de opdrachtverstrekking en de administratieve en financiële afhandeling volledig op basis van berichtenverkeer ingericht worden.

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer worden onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

Bedrijfsprocessen
  • Niet Planmatig Onderhoud
  • Mutatieonderhoud
  • Financiële Administratie Onderhoud

Zie ook


Details
Applicatieleverancier: 4PS
Applicatienaam: Construct
Berichtstandaard: DICO Stichting Ketenstandaard

Prijsinformatie
  • Eenmalige aansluitkosten 375,- ; 
  • Abonnement Ketenintegratie 52,53 per maand;
  • Tot 2500 onderhoudsopdrachten per jaar 1,55 per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.