Woningcorporatie Stadgenoot herovert de regie over applicatielandschap met Info Supports werken onder architectuur

26 juli 2013

“De roep om meer regie over ons applicatielandschap was op een gegeven moment zo sterk, dat werd voorgesteld ‘om Info Support eens te bellen’.” Aan het woord is Arjan van Dijk, manager IT van de grote Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Met zijn dienst Werken onder Architectuur analyseerde Info Support de bestaande situatie en stelde het een heldere referentiearchitectuur op voor de nieuwe, gewenste situatie.

Dankzij de architectuurstudie van Info Support sluiten de bedrijfsprocessen van Stadgenoot beter aan op de doelstellingen en is de dienstverlening klantgerichter. De reductie in applicaties levert bovendien fl inke kostenbesparingen, “omdat minder beheer, licenties en opleidingen nodig zijn,” stelt Arjan.

Download artikel

Foto koffie
Sluit ook aan op DataRotonde blauw