Digitaal plannenPlansysteem Portalen

Digitaal plannen door opdrachtgever bij opdrachtnemer
De opdrachtgever kan direct vanuit haar applicatie een planvoorstel opvragen en bevestigen of annuleren bij de opdrachtnemer.

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het planningsproces optimaal ondersteund. 

Planningsverzoeken en reacties worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

  • planvoorstellen opvragen door opdrachtgever bij opdrachtnemer;
  • planvoorstel reserveren door opdrachtgever bij opdrachtnemer.