Heb jij een zwak voor algoritmes en big data? Zo ja, dan is deze opdracht gemaakt voor jou. De klanten van ISRES hebben hun digitale bedrijfsprocessen gedeeltelijk bij ons in beheer staan. Hierdoor is er inzicht in de data die door deze processen lopen. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde afstudeerder die het leuk lijkt om met deze data aan de slag te gaan. De wens is om meer inzicht te creëren in deze data met de nadruk op de patronen die zich voordoen. Het detecteren van afwijkingen in deze patronen en het kunnen voorspellen van de afwijkingen middels algoritmes is waar het allemaal om draait met als doel het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld het optimaliseren en standaardiseren van het proces rondom het huren van een studentenkamer. Wil je jezelf of medestudenten hier mee vooruit helpen? Solliciteer dan snel voor deze interessante en uitdagende opdracht.


Klantcontext

ISRES is onder andere actief in de woningcorporatie sector. Door het optimaliseren van processen kunnen woningcorporaties effectiever en efficiënter werken. Huurders van de corporaties ontvangen een betere service, en worden sneller geholpen. De kosten voor woningcorporatie gaan omlaag als studentenkamers sneller verhuurd kunnen worden.


Probleemstelling

Er is momenteel procesdata aanwezig, deze wordt gebruikt om achteraf te constateren wat er mis is gegaan. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om met deze data afwijkingen preventief te kunnen detecteren middels algoritmes. Op die manier kunnen ongeregeldheden preventief opgelost worden en issues voorkomen worden om zo nog meer waarde aan onze dienstverlening toe te voegen. Ook vanuit ISRES levert het resultaat van deze opdracht veel toegevoegde waarde, omdat wij verwachten dat het onderhoud dat ISRES levert voor onze klanten gereduceerd zal worden.


Onderzoeksvraag

De data welke doorzocht en gestructureerd moet worden is al aanwezig. Jij zal een keuze moeten maken in welke aanpak gebruikt gaat worden om terugkerende patronen te ontdekken. Aan de hand van jouw resultaten zal jij onderzoek moeten doen hoe middels algoritmes afwijkingen in deze patronen opgemerkt en voorspeld kunnen worden. Ook de manier waarop de voorspelling onder de aandacht kan worden gebracht moet meegenomen worden in het ontwerp.


Realisatie

Om de data nuttig te maken en te voldoen aan de opdracht zal je uit moeten zoeken hoe de data geanalyseerd moet worden en welke algoritmes er nodig zijn voor de voorspellingen. Bij het realiseren moet de theorie achter de oplossing praktisch nut hebben. Bijvoorbeeld het voorspellen van afwijkingen die een aantal seconden later voorkomen is praktisch minder nuttig. Hoe zou je dit eerder kunnen detecteren? Of het creeëren van actionable informatie: hoe geef je uit alle beschikbare informatie precies die informatie die tot actie leidt? Het is wenselijk om te bewijzen dat de door jou uitgedachte oplossing in gaat werken. Graag gaan we met jou in gesprek om te bepalen wat er opgeleverd gaat worden.


Benodigde technieken/kennis

Er is kennis nodig over data analyse en machine learning. Hierbij is het belangrijk dat er geautomatiseerde patroonherkenning ontworpen wordt die in staat is om tijdig afwijkingen te kunnen detecteren. Hierdoor kunnen er preventief oplossingen worden gezocht en/of ingebouwd om deze afwijkingen te verhelpen en de dienstverlening naar onze klanten te verbeteren.


Meer informatie

Voor meer informatie over de afstudeeropdrachten en/of de organisatie kun je contact opnemen met Arjan Hiemstra, Datarotonde Delivery Manager, via het telefoonnummer +31 6 118 70 705 / het e-mailadres Arjan.Hiemstra@datarotonde.com of met Jos van Dixhoorn, Datarotonde Product Owner, via het telefoonnummer +31 6 526 71 373/het e-mailadres Jos.VanDixhoorn@datarotonde.com of met Mark Stap, HR Adviseur, via het telefoonnummer +31 6 528 11 996 / het e-mailadres mark.stap@datarotonde.com.


Details

  • Startdatum: Februari 2020
  • Locatie: Veenendaal, NL
  • Vergoeding: Keuze uit een maandelijkse vergoeding van € 1.000, -- of €500, -- en een lease-auto

Direct soliciteren bij ISRES Solicitatieprocedure

Je kunt direct soliciteren met je CV en een korte motivatie via het het solicitatieformulier van Info Support.