De enige échte oplossing

Het enige integratieplatform die echt álle applicaties en ketenpartners met elkaar verbindt
Dit wil ik! Over ons

DataRotonde, hét integratieplatform van Nederland
DataRotonde is de eerste, de enige en de beste oplossing die alle applicaties en organisaties met elkaar verbindt, om zo, niet alleen efficiënter te werken, maar ook de eindgebruiker beter te bedienen. Hierbij werkt iedereen altijd in het systeem van haar voorkeur en ben je vrij om je favoriete software te kiezen. Dat is pas écht een oplossing.

Gebruik DataRotonde als robuuste oplossing voor al je integratievraagstukken en maak medewerkers en klanten blij met het gemak van digitalisering. 

Met DataRotonde realiseer je:

  • Een samenhangend en beheersbaar applicatielandschap;
  • Digitale processen die flexibel in te richten en aan te passen zijn;
  • Regie op je (keten)processen en informatievoorziening.

Geimplementeerd binnen dagen, resultaten binnen weken!

Sparren over de juiste route voor jouw vraagstuk? Neem dan direct contact op.

Dit wil ik  

 

STANDAARDISEREN

Het realiseren van koppelingen is een uitdaging voor applicatieleveranciers. En deze uitdaging neemt exponentieel toe naarmate het aantal applicaties waarmee gekoppeld moet worden toeneemt. Dit resulteert in een enorme investering voor de applicatieleveranciers om de compatibiliteit te garanderen. DataRotonde biedt de oplossing voor deze applicatieleveranciers. Dankzij de tussenkomst van DataRotonde hoeft de applicatieleverancier slechts eenmalig een standaardaansluiting te realiseren en te beheren, waarmee de applicatie compatibel is met alle applicaties en alle organisaties die aan DataRotonde gekoppeld zijn. Zowel functionele als technische verschillen tussen applicaties en partijen worden onder eindregie van DataRotonde met de diverse partijen afgestemd en opgelost op DataRotonde.


TOEPASSEN VAN STANDAARDEN

DataRotonde investeert in standaard-aansluitingen. Samen met de sectoren ontwikkelt DataRotonde nieuwe en aanvullende standaarden en adviseert op de toepassing van standaarden bij het realiseren van koppelingen. Met behulp van deze aanpak is DataRotonde in staat om snel en efficiënt koppelingen duurzaam te realiseren en de standaard-aansluitingen in de processen toe te passen.

   


ONDERHOUDEN VAN RELATIES MET APPLICATIELEVERANCIERS 

In samenwerking met de applicatieleveranciers zorgen we ervoor dat standaard-aansluitingen ook in de toekomst correct blijven functioneren, bijvoorbeeld zodra een nieuwe versie van een applicatie beschikbaar komt. Dit doet DataRotonde door afspraken met applicatieleveranciers te maken over de standaarden en het wijzigingsproces.


END-TO-END MONITOREN EN BEHEREN VAN DE KETEN

Digitale integratie tussen ketenpartijen kunnen door de afspraken die Datarotonde met de applicatieleveranciers heeft gemaakt Managed worden afgenomen. Dit betekent dat Datarotonde de volledige technische verantwoordelijkheid neemt voor het goed functioneren van de hele ketencommunicatie en je daarmee ontzorgt.

Kenmerken van een Managed dienst zijn:

> dienstverlening voor de hele keten, real-time gemonitord en beheerd via één loket bij Datarotonde;
> regie op incidenten en wijzigingen van verschillende partijen;
> maandelijkse rapportage van aantallen verzonden en ontvangen berichten;
> real-time monitoring van het proces. 


REGIE

Ook voor maatwerkoplossingen kan DataRotonde op verschillende niveau's regie voeren op incidenten en wijzigingen.

  • regie op incidenten;
  • projectmanagement voor implementatie en wijzigingen.

Lees meer


ORGANISATIESPECIFIEK INRICHTEN VAN PROCESSEN

Met de Process Engine is het mogelijk om business rules en proceslogica toe te passen op je DataRotonde integratie. Waar de aansluitingen zorgen voor verbinding tussen de applicaties en de benodigde data-integratie, dragen processen zorg voor een nauwere procesintegratie en geven wendbaarheid en flexibiliteit. De processen werken bovenop de standaard-aansluitingen en zijn in te zetten voor standaardaansluitingen beschikbaar in de cloud.

> snel en flexibel ingericht;
> straight-through-process of deels geautomatiseerd;
> KPI’s bewaken in procesuitvoering en direct actie ondernemen mogelijk.


PROCESMONITORING VOOR UW ORGANISATIE

Met de Datarotonde Monitor kan een functioneel beheerder alle gebeurtenissen binnen de keten monitoren.

> processen van begin tot eind inzien;
> van elke aansluiting de ingekomen en verstuurde berichten inzien;
> prestatie-indicatoren als verwerkingsen reactie-tijden als ook beïnvloedende factoren zoals batchprocessen gebruiken om processen te optimaliseren.


PROCESINFORMATIE BESCHIKBAAR

Je kan met een speciale DataRotonde Data Lake Feed DataRotonde procesinformatie in je eigen Data Lake laten plaatsen. Deze procesdata kunt je gebruiken om processen te valideren en aan te passen naar behoefte. De data geeft waardevolle feedback op processen om tot verbetering te komen.

> gedetailleerde informatie in aanvulling op bestaande managementinformatie;
> analyse in eigen omgeving;
> identificeren van knelpunten in processen;
> KPI’s inrichten en benchmarks definiëren.


SERVICEDESK

Je hebt toegang tot de servicedesk van Datarotonde. De servicedesk is bemenst met een vast team van Datarotonde medewerkers. Incidenten worden binnen een vooraf afgesproken tijd opgelost.

> melden incident;
> indienen serviceverzoek.


END-TO-END GEAUTOMATISEERDE MONITORING APPLICATIELANDSCHAP

Door goede monitoring en het geautomatiseerd signaleren van een afwijkende situatie kan een incident snel gedetecteerd en de doorlooptijd tot het uitvoeren van een herstellende actie aanzienlijk verminderd worden. Rob 24x7 monitort 24x7 de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van het applicatielandschap en meldt automatisch afwijkende situaties bij het juiste loket. 

  • extra borging beschikbaarheid van digitale processen; 
  • incidenten snel oplossen;
  • de kwaliteit van je digitale processen verhogen.


DATAROTONDE REGIE

Regie van DataRotonde zorgt voor grip en controle binnen je integratie ecosysteem. We monitoren alle aangewezen integraties voor je. Signaleren wanneer er incidenten zijn. Nemen de regie op de oplossing en informeren over de status. Onze uitgebreide kennis en ervaring stellen ons in staat snel en adequaat te handelen. Integraties zijn onze core business. Jouw organisatie kan weer meer focussen op de core business door de regie uit te besteden. 

Samen… Alles onder controle
 
Lees meer