Prijzen onderhoud / service

DataRotonde vindt het van belang dat het voor haar klanten laagdrempelig is om tot digitale communicatie met de ketenpartners over te gaan. We willen de vergoedingen duidelijk en voorspelbaar houden. Dit heeft geresulteerd in een pay-per-use model waarbij een verrekening aan de opdrachtnemer plaatsvindt op basis van het verbruik. 
 
Eenmalige aansluitkosten
• Aansluiting standaardsysteem €375,-

• Aansluiting maatwerksysteem €1.150,-

Abonnement ketenintegratie diensten
•  €52,53 per maand

Verbruik onderhoud / service
Tot 2.500 onderhouds / service-opdrachten per jaar €1,55 per ontvangen opdracht (inclusief statussen en factuur). Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel onderhoud / service. Voor het versturen van opdrachten (inclusief ontvangen statussen en factuur) wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Voor elke twee via de Datarotonde ontvangen en doorgezette opdrachten naar onderaannemers wordt een opdracht in mindering gebracht.
 
Aantal ontvangen opdrachten / serviceverzoeken
Per kalenderjaar vanaf 1 januari

​1 – 2.500
2.501 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 25.000
25.001 – 50.000
> 50.000

Prijs per ontvangen opdracht / serviceverzoek
Inclusief status en factuur

€1,55
€1,29
€1,03
€0,77
€0,52
€0,26

Tot 2.500 onderhouds / service-opdrachten per jaar optionele uitbreiding planberichten €0,30 per ontvangen opdracht. Voor grotere aantallen per jaar geldt een prijsstaffel planberichten.

Aantal ontvangen reserveringen
Per kalenderjaar vanaf 1 januari

​1 – 2.500
2.501 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 25.000
25.001 – 50.000
> 50.000

Prijs per ontvangen reservering
Inclusief planvoorstellen

€0,30
€0,25
€0,20
€0,15
€0,10
€0,05


Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden  aan de op deze website berekende tarieven. Voor een bindende prijsopgave kun je contact opnemen via het contactformulier of vraag een offerte aan via sales@datarotonde.com 

Calculator

1. Subscription
I already have a DataRotonde subscription
2. Maintenance / service
I am
I am joining from a
The number of assignments I issue per year is
The number of assignments I receive per year is