End-to-end geautomatiseerd beheer applicatielandschap

Rob 24x7

Door goede monitoring en het geautomatiseerd signaleren van een ongewenste situatie kan een incident snel gedetecteerd en de doorlooptijd tot het uitvoeren van een herstellende actie aanzienlijk verminderd worden. Rob 24x7 monitort 24x7 de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van het applicatielandschap en meldt automatisch incidenten bij het juiste loket. Datarotonde ontzorgt! 

  • extra borging beschikbaarheid van digitale processen; 
  • incidenten snel oplossen;
  • de kwaliteit van digitale processen verhogen.

PlatformKoppelingen BPM EngineData Feed