Datarotonde

Onderhoudsproces

Bouwen aan digitale samenwerking

Verbinden opdrachtgever met opdrachtnemer

Door het koppelen van de systemen van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het onderhouds- of serviceproces optimaal ondersteund. Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd. Het standaard onderhoudsproces is uit te breiden met het planproces.

  • Reductie handmatige handelingen;
  • Betere informatievoorziening;
  • Reductie afstemverliezen.

Prijsinformatie en beschikbare koppelpakketten

Aangesloten opdrachtnemersAangesloten opdrachtgevers

Onderhoud / Service