Datarotonde

Bouw & Installatie

Bouwen aan digitale samenwerking

Onderhoudsproces

Reparatieverzoek proces digitaliseren en optimaliseren.

SALES Onderhoudsproces Datarotonde

KOVRA en Ketenstandaard koppelingen

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, VvE beheersoftware en het ERP van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt het onderhoudsproces optimaal ondersteund. Diverse betrokkenen in het proces zoals huurders, eigenaren, onderhouds-regisseurs en -uitvoerders communiceren op deze manier soepel met elkaar.

Zowel inloggen in verschillende systemen en het overtypen van informatie als ook het versturen van e-mailberichten en uitvoeren van telefoontjes is hierdoor niet meer nodig. Onderhoudsopdrachten (reparatieverzoeken, werkbonnen, storingsmeldingen, etc.), statuswijzigingen en facturen worden automatisch, digitaal en veilig in de juiste systemen afgeleverd.

Geautomatiseerde procesintegratie met:

  • (Potentiële) Opdrachtgevers
  • Opdrachtnemers
  • Co-workers
  • Reductie handmatige handelingen
  • Betere informatievoorziening
  • Reductie afstemverliezen
Download productbrochure

Koppelpakketten

Shop kant-en-klare oplossingen.

Direct aansluiten Onderhoudsproces

Het onderhoudsproces integraal gedigitaliseerd en geautomatiseerd.